Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ustawa o zmianie Karty Nauczyciela weszła w życie

\W dniu 16 grudnia 2009 r. została ogłoszona Ustawa o zmianie Ustawy – Karta Nauczyciela (Dziennik Ustaw Nr 213 poz. 1650). Oznacza to, że przepisy te weszły właśnie w życie. Obecnie należy się spodziewać wydania rozporządzenia określającego sposób analizy średnich wynagrodzeń oraz obliczania dodatku uzupełniającego (minister ma na to miesiąc od  wejścia w życie Ustawy). Już teraz można się zapoznać z projektem rozporządzenia.

Przypomnijmy, że po wejściu w życie Ustawy o zmianie Karty Nauczyciela, jednostki samorządu terytorialnego mają czas do 20 stycznia na przeprowadzenie analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Kwota różnicy, czyli dodatek uzupełniający musi zostać wypłacony do 31 stycznia, natomiast do 10 lutego JST powinny sporządzić sprawozdania z wykonanych analiz z uwzględnieniem wysokości kwoty dodatku uzupełniającego.

W momencie wydania rozporządzenia MEN, wszystkim Użytkownikom programu sQola Integra Dodatek uzupełniający udostępnimy bezpłatną aktualizację.

 

Nowa wersja projektu Rozporządzenia MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało nowy projekt Rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wersja ta zawiera już poprawki wniesione na etapie konsultacji międzyresortowych oraz społecznych. Obecnie projekt został przekazany do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

Rozporządzenie w sprawie analizy wynagrodzeń nauczycieli podpisane

W dniu 13 stycznia Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała Rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Zmiany w obliczaniu dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym kwotę bazową wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2010, samorządy zobligowane są do uwzględnienia nowych, wyższych o 7%, kwot bazowych podczas obliczania dodatku uzupełniającego.

Rok temu udostępniliśmy jednostkom samorządowym program sQola Integra Dodatek uzupełniający, który w znaczący sposób ułatwił obliczanie wysokości dodatku uzupełniającego dla poszczególnych szkół i placówek. Program umożliwił również wykonywanie dodatkowych analiz porównawczych w obszarze wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Użytkownicy naszego programu nie muszą zamawiać aktualizacji programu w związku ze zmianą kwoty bazowej. Modyfikację kwot można bowiem w prosty sposób wykonać samodzielnie.

Więcej...