Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nadchodzi obowiązek wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

Również w tym roku samorządy będą musiały znaleźć w swoich budżetach odpowiednie środki, aby wypłacić dodatki uzupełniające dla nauczycieli. Przypominamy, że w wyroku z dnia 16 lipca 2013 r. w spr. K 13/10 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady wypłacania jednorazowych dodatków uzupełniających są zgodne z Konstytucją.

We wspomnianym wyroku Trybunał uznał, że zasady wypłacania jednorazowych dodatków uzupełniających są zgodne z Konstytucją. Zdaniem Trybunału fakt, że dochody samorządów nie są wystarczające, nie sprawia, że nie mają one realizować nałożonych na nie zadań publicznych, w tym wynikających z Karty Nauczyciela.  

Obliczanie prawidłowej wartości dodatku uzupełniającego bywa kłopotliwe. Ustawodawca nakłada na samorządy obowiązek zagwarantowania nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, tzw. średnich wynagrodzeń, które wynoszą:

  • dla nauczyciela stażysty jest to 100 %,
  • dla nauczyciela kontraktowego jest to 111 %,
  • dla nauczyciela mianowanego jest to 144 %,
  • dla nauczyciela dyplomowanego jest to 184 %

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W przypadku nieosiągnięcia odpowiednich stawek organ prowadzący szkołę musi ustalić kwotę różnicy pomiędzy faktycznymi wydatkami na nauczycielskie pensje w danym roku, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli. Tak wyliczoną kwotę dzieli się następnie pomiędzy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nastąpiło zaniżenie pensji i wypłaca się im odpowiednią kwotę w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego, w terminie do 31 stycznia następnego roku. Procedura ta wymaga wielu obliczeń, zgromadzenia i przetworzenia dużych ilości danych płacowych.

Nowoczesne narzędzia informatyczne są w stanie zautomatyzować ten proces, wyręczając użytkownika w wielu czynnościach.  Dzięki temu można nie tylko zaoszczędzić czas, ale i zyskać spokój i pewność dzięki zminimalizowaniu ryzyka popełnienia pomyłki w obliczeniach. Zachęcamy do bliższego poznania korzyści wynikających z zalet programu „Dodatek Uzupełniający”, które zostały zaprezentowane na stronie: o programie.