Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wkrótce nowelizacja art. 30a ustawy Karta Nauczyciela

Zapowiadają się gorące miesiące w samorządach w związku ze zmianami w przepisach dotyczących analizy wynagrodzeń nauczycieli i wypłaty dodatku uzupełniającego. Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela w zakresie art. 30a została przyjęta przez parlament i czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Wśród proponowanych zmian, najważniejsze dotyczą terminów realizacji przepisów:

  • wydłużenie terminu dokonywania analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli do 20 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie; 
  • wydłużenie terminu wypłaty nauczycielom dodatku do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę dodatku; 
  • wydłużenie terminu sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie. 

W nowej ustawie znajdzie się również upoważnienie dla Ministra Edukacji Narodowej do wydania rozporządzenia precyzującego sposób opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym m.in. wzór formularza sprawozdania. Planowana ustawa wyjaśnia także pewne wątpliwości, które pojawiły się w środowiskach oświatowych w trakcie wcześniejszych prób realizacji zapisów ustawowych. Najważniejszą kwestią jest tutaj doprecyzowanie, że kwota dodatku jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.