Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nadchodzi obowiązek wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

Również w tym roku samorządy będą musiały znaleźć w swoich budżetach odpowiednie środki, aby wypłacić dodatki uzupełniające dla nauczycieli. Przypominamy, że w wyroku z dnia 16 lipca 2013 r. w spr. K 13/10 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady wypłacania jednorazowych dodatków uzupełniających są zgodne z Konstytucją.

Czytaj więcej...

Wkrótce nowelizacja art. 30a ustawy Karta Nauczyciela

Zapowiadają się gorące miesiące w samorządach w związku ze zmianami w przepisach dotyczących analizy wynagrodzeń nauczycieli i wypłaty dodatku uzupełniającego. Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela w zakresie art. 30a została przyjęta przez parlament i czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Wśród proponowanych zmian, najważniejsze dotyczą terminów realizacji przepisów:

  • wydłużenie terminu dokonywania analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli do 20 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie; 
  • wydłużenie terminu wypłaty nauczycielom dodatku do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę dodatku; 
  • wydłużenie terminu sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie. 

W nowej ustawie znajdzie się również upoważnienie dla Ministra Edukacji Narodowej do wydania rozporządzenia precyzującego sposób opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym m.in. wzór formularza sprawozdania. Planowana ustawa wyjaśnia także pewne wątpliwości, które pojawiły się w środowiskach oświatowych w trakcie wcześniejszych prób realizacji zapisów ustawowych. Najważniejszą kwestią jest tutaj doprecyzowanie, że kwota dodatku jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Gwarancja zgodności z aktualnymi przepisami

Jak zapewne Państwo wiecie, przepisy dotyczące terminów i sposobów obliczania dodatku uzupełniającego dla nauczycieli są obecnie na etapie zmian. Nie znaczy to jednak, że należy się wstrzymywać z zakupem programu, który pomoże Wam zrealizować ustawowe zapisy.

Stając się użytkownikiem programu „sQola Integra Dodatek uzupełniający”, otrzymujecie gwarancję jego zgodności z regulacjami zawartymi w ustawie o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, a także zapisami w mającym się pojawić za kilka tygodni rozporządzeniu określającym zasady obliczania dodatku oraz wzór formularza sprawozdawczego. Oznacza to, że w przypadku konieczności wykonania zmian w programie, otrzymacie Państwo jego nową wersję bezpłatnie!

Zapraszamy do zakupu programu na atrakcyjnych, promocyjnych warunkach. Informujemy, że po 31 grudnia 2009 roku jego cena może ulec zmianie.

 

Ustawa o zmianie Karty Nauczyciela podpisana

8 grudnia Prezydent RP złożył podpis pod ustawą z dnia 19 listopada o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (wejdzie ona w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw). Przypomnijmy, że na jej mocy zmienią się przede wszystkim terminy realizacji zapisów art. 30 KN. W ustawie określono także termin wydania rozporządzenia, które precyzuje sposób opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Projekt wymienionego powyżej rozporządzenia został właśnie przekazany do konsultacji społecznych. Już teraz możecie jednak Państwo zapoznać się z jego treścią. Minister jest zobowiązany do jego wydania w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie Ustawy o zmianie Karty Nauczyciela.

 

Wymienione powyżej przepisy skutkować będą koniecznością aktualizacji programu „sQola Integra Dodatek uzupełniający”. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami, zostanie ona udostępniona wszystkim Użytkownikom programu bezpłatnie, dzięki czemu po Nowym Roku będziecie Państwo mogli szybko i bezbłędnie obliczyć wysokość dodatku uzupełniającego.